Болоня

Болоня е град в Северна Италия, административен център на провинция Емилия Романа. Днес има площ 141 кв.км и население 387 000 души, според последното преброяване от 2014 година. Градът е основан от етрусите. През IV век е завладян от келтските племена и получил името Бонония. През 189 г.пр.н.е станала римска провинция.В епохата на разцвета на Римската империя имала население около 10 000 души. След разпада на империята градът попаднал под властта на епископите. Негов епископ и покровител станал Св.Петроний, който изградил и църквата Св.Стефан. Карл Велики дал на града статуса на Свободен имперски град. През 1088 г бил създаден първият светски университет в света. Хрез 1256 година било премахнато крепостното право. Дворянството на Болоня не заемало държавни длъжности, защото управлението било прекалено демократично. На два пъти градът попадал временно в ръцете на римските папи, но при първа възможност се връщал към републиканската форма на управление. В XVII век градът се оказал интелектуален център на Европа. Тук пристигали, за да се образоват млади хора от цял свят, изучавайки математика, астрономия, ботаника, физика, химия и др.науки. През 1796 г. Французите обявили създаването на Цезалпийска република. Но Виенският мирен договор от 1815 г върнала територията на папската държава. През 1860 г Болоня се присъединява към Кралство Италия. Интерес представляват добре съхранената ренесансова архитектура, пощадите в Стария град, катедралата Св.Петроний, фонтана на Джамболонья, средновековните кули, Палацо Подеста, Палацо Комунале, комплекса Сан Стефано, Францисканския и Доминиканския манастири.