Румъния

Румъния е държава от югоизточна Европа. Граничи с българия, Молдова, Украйна, Унгария и Сърбия. Площта ѝ е 238 391 кв.км, а населението според последното преброяване през 2016 г е 19,7 милиона души. Столица е Букурещ. Територията на страната е равнинна на юг около река Дунав и планинска в средата и на север, където са разположени Карпатите. Горите са 27% от територията на страната. Територията на днешна Румъния в античността е била заселена с тракийските племена даки и гети. През I век преди новата ера се образува тракийска държава, като отпор на идващите римски войски. По времето на император Траян земите за завладени на два пъти, след жестоко потушени въстания и битки с местното население. Образувана е римска провинция Дакия със столица Улпия Траяна Аугуста. Градът е разположен под Дунава, на територията на „културните“ римски земи. След разпадането на империята тук се заселват и славяни. В VII век влиза в пределите на Първата българска държава. Със стъпването на османските турци на европейския бряг и феодалната раздробеност на българските земи през XIV в. се образуват две воеводства Влахия и Молдова. Те остават независими до XVI в. След това заплащат с годишен данък на турския султан своята относителна автономия. През 1859 г за княз на обединените воеводства е избран Александър Йоан Куза. През 1861 той обявява Независимо румънско княжество. Изгонен от страната. Престолът е зает от Карл фон Хохенцолерн. След него управлява племенникът му Фердинанд. Именно неговата политика вкарва Румъния в Първата световна война. Излизайки от войната страната е увеличила територията си за сметка на съседни държави. По време на Втората световна война Румъния е втората държава след Германия, която започва самостоятелно да унищожава своите евреи – над 300 000 загиват. Въпреки пораженията Румъния успява да запази много от анексираните територии. Страната до 1989 е под управлението на комунистическата партия. След въстанието на румънския народ беше възстановена демокрацията. Страната е членка на ЕС от 2007г. Страна членка и на НАТО, на ООН и други международни структури. Положителен икономически растеж базиран както на наличието на природни изкопаеми, така и на навременни реформи в икономическата област. Индустриално – аграрна страна, която има добър положителен БВП.