Нови Сад

Нови Сад е град в севена Сърбия, столица на област Войводина. Населението е 250 000 жители според последното преброяване от 2011 г. Градът е разположен на брега на река Дунав в плодородната долина Бачка. За първи път се споменава в писмени източници в началото на XVII век, когато сръбски търговци основават град на срещуположната страна на крепостта Петроварадин, защото на православните им е било забранено да живеят в католическата крепост За век той успява да се наложи като важен търговски и икономически център. Градът е силно разрушен по време на революцията 1848-1849 г., когато е в пределите на Австро-Унгарската империя. Официални са четири езика днес – сръбски, унгарски, словашки и русийски. След санкциите от деветдесетте години на миналия век остава да работи и до днес нефтено-преработвателния завод. Увеличен е дела на частните предприятия. Един от малко проспериращи градове в Сърбия. Интерес представляват средновековната крепост Петроварадин, стария център, множеството съхранени и католически и православни църкви.