Мавзолей на Ленин

Мавзолеят на Ленин е един от най-спорните паметници на съветското минало. Строгият и мрачен Мавзолей тържествено стои близо до източната стена на Кремъл, композиционно завършвайки целия ансамбъл на Червения площад. И въпреки, че през последното десетилетие въпросът за пренасяне и погребване на тялото на Ленин е бил повдигнат многократно,паметника- мавзолей все още съхранява кристалния саркофаг с балсамираното тяло на основателя на съветската държава, привличаща туристи от целия свят.