ЛАТВИЯ

Латвийска република (Latvijas Republika) е държава в Североизточна Европа. Тя граничи с Балтийско море на запад, Естония на север, Литва на юг и Русия и Беларус на изток. Площта и е 65,56 хил. км², като по-голямата част от страната се състои от плодородни ниско разположени равнини и хълмиста местност на изток, като най-високата точка е 312 м. Обширни части от Латвия са покрити с борови гори. Има повече от 12 000 малки реки и над 3 000 езера. Латвийският климат е влажен, умерено-континентален, силно повлиян от Балтийско море. Летата са топли, пролетта и лятото са прохладни, а зимите – доста студени, поради северното местоположение и преобладаващите ветрове от вътрешността на Русия. Територията на страната е заселена с племена от балтийската племенна група още преди новото хилядолетие. Земите, които днес представляват Латвия са известни през повечето време като Ливония. През 13 век обширни територии от страната попадат под влиянието на немски рицари, дошли да наложат християнството. Големи промени за жителите на Ливония настъпват през 16-18 век, когато държавата се разделя между съседните и по-силни държави. През 1583 г. южните части на страната попадат във владение на Полско-литовската държава. Северните части остават въ владение на новоформираното Курландското херцогство. Въпреки, че херцогството е васал на Жечпосполита, то запазва в значителна степен автономност и се радва на изключителен разцвет през 17 в. Последвалият 18 в. се отличава с борба между Жечпосполита, Швеция и Русия за господство над Прибалтика. Така северозападните части на страната попадат под Шведско влияние и приемат лютеранството като основна религия, а най-южните повлияни от Полша – католици. През 1795 г. Курландското херцогство, заедно със съседните области е завладяно от Русия. И трите балтийски провинции запазват своят официален език, местни закони и управление. След като Русия е опустошена от революцията и Първата световна война, Латвия обявява независимостта си през 1918 г. От 1934 г. е авторитарна държава. Периодът на независимост продължава кратко, тъй като Съветският съюз анексира страната под името Латвийска ССР през 1940 г. като косвена последица от сключения през 1939 г. пакт Рибентроп-Молотов. През 1991 г. стимулирана от реформите Латвия е обявена за независима република.
Латвия е членка на Европейски съюз от 1 май 2004 г.