Чешки Крумльов

Чешки Крумльов е град в Южна Чехия на площ 22 кв.км., а населението е едва 14 000 души. Стариат му град е в списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство. Строителството на замъка и градчето около него започва в XIII век по двата бряга на река Вълтава. Той е на важен търговски кръстопът и на това дължи бързото си разрастване. Първите писмени документи са от 1240 г. Първо бил феодално имение на рода Виткович от Крумльов, а по-късно на братовчедите Виткович от Розенберг. Техният знак е червената роза, която и до днес краси герба на града. Те управлявали близо три века. След като рода останал през пряк наследник замъкът и земите му стават собственост на австрийския император Рудолф II, а по-късно собственост на рода Егенберг. Те преустроили и разширили замъка. Управлявали по-малко от два века. По време на Тридесетгодишната война бил разграбен. Продали го на рода Шварценберг и имотът бил собственост на семейството до 1946 г. Градът станал част от Австрия от 1816 до 1918г. След края на Първата световна война става част от Чехословакия. След промените 1989 г остава в пределите на Чехия. Интерес за посещаване представляват Крумльовския замък, манастира Свети Вит, средновековните улички на селището, занаятчийските магазинчета и работилници.