Юсуповски дворец

Юсуповският дворец е уникален архитектурен ансамбъл от 18 в., исторически и културен паметник, носещ славата си на "енциклопедия" на петербургския аристократичен интериор. Двореца и заобикалящия го парк води началото си от епохата на Петър Първи - времето, в което започва изграждането на младата северна столица на Русия. Дворцово-парковия комплекс се създава в продължение на почти две столетия. Пет поколения на дворянския род на Юсупови притежавали този Дворец. Тук са работили изтъкнати руски и чуждестранни архитекти Вален-Деламот, Симон, Монигети, Кеннел и други.
От 1830 до 1917 година собственици на Двореца са били пет поколения на знатния дворянски род на князете Юсупови. Дворецът е влязъл в руската история и като мястото, където през нощта на 17.12.1916 г. е убит Григорий Распутин - сибирският селянин, превърнал се в началото на 20-ти век в духовен наставник на семейството на император Николай ІІ.
През 1925 година Дворецът на князете Юсупови е предаден на педагогическата интелигенция на града. До наши дни тук се помещава Дворецът на културата на работниците от просветата, който през 1990-те години е преобразуван в многофункционален историка-културен център, съчетаващ музейни, театрално-концертни и културно-просветителски дейности.
Днес Юсуповския дворец е едно от редките дворянски имения, където са оцелели не само парадните апартаменти, залите на картинните галерии, миниатюрния домашен театър, но и разкошните жилищни покои на Юсуповата фамилия, съхранили топлотата и обаянието на бившите си собственици. Удивителните по красотата си художествени интериори, възродени от труда и таланта на петербургските реставратори са открити гостоприемно за руските и чуждестранните любители на историята, изкуството, музиката и театъра.