Ярденит

Ярденит е местност на около 15 км от град Тиберия, на мястото, на което река Йордан се изтича от Галилейското езеро. Едно от местата, на което според преданието Иисус Христос е бил кръстен от св. Йоан Кръстител. Ежегодно милиони вярващи идват в Ярденит, за да извършат ритуално кръщене в река Йордан.
Йоан Предтеча е юдейски пророк, роден малко преди Иисус и призовавал евреите, да отмиват греховете си в река Йордан за достойна среща с Месията. На призива се отзовали десетки хиляди евреи между, които бил и Иисус. Той се кръстил последен и когато излязъл от реката, от небето се разнесъл Божия глас: "Ти си моя Син Възлюбен, в когото е Mоето благоволение". Така Йоан окончателно се убедил, че Иисус е очаквания Месия, Син Божи, Спасител на мира.
По инициатива на местната управа пред входа на мястото за кръщене започва изграждане на "Стена на народите". На дълга десетки метри бетонна основа се монтират панели от керамични плочки, на които на съответния език е изписан текста от Евангелието от Марко, описващ кръщенето на Иисус. Първите монтирани на стената панели са на гръцки, латински и еврейски език, които са говорени по времето на Иисус. Следват панели на английски, руски, немски, френски и десетки други езици на народите по света, включително и на български.