Ватикана

Ватикана е най-малката независима държава в света. Тя се намира в пределите на град Рим, Република Италия. Територията й е 0,44 кв.км., а населението 845 човека. Статусът на Ватикана в международното право е : спомагателна суверенна територия на Светия Престол, резиденция на висшето духовно ръководство на Римо-католическата църква. Ватикана е постоянен наблюдател при ООН от 1964 г. От 2008 г страната започна да сътрудничи и на Интерпол. Глава на изпълнителната власт е Държавният секретар. Ватикана се управлява от административен орган, назначаван от Светия Престол – Папска комисия, начело с Губернатор. Главен административен орган на Светия Престол е Римската курия. Съгласно Апостолската конституция от 1968 г и „Пастор Бонус“ от 1988 г. администрацията се състои от няколко ведомства. Изпълнител на решенията на папата и на решенията на курията се занимава Държавния секретариат. Начело е Държавният секретар. От 2013 година Държавен секретар е Пиетро Паролин. Висши консултативни органи са Вселенския събор, Колегията на кардиналите и Епископския събор. Ватикана има приходи първо от даренията от цял свят, второ от туризма. Банката на Ватикана се нарича „ Институт по религиозните дела“. До 1970 година са съществували четири вида въоръжени сили: Дворянска гвардия, Палатинска гвардия, Папска жандармерия и Швейцарска гвардия. Папа Павел VI остава за охрана само Папската гвардия, създадена през 1506 г. През 2002 папа Йоан Павел II възстановява папската жандармерия. Формално със своите 18 % военни служители /101 човек/ това е най-милитаризираната страна в света. Според Латеранското споразумение от 1929 г Паспорт №1 е на Светия Престол. Ако някой престане да е гражданин на Ватикана веднага му се предоставя италианско гражданство, ако няма друго такова.