Триест

Триест е град в Североизточна Италия, на брега на Адриатическо море. Заема площ 85 кв.км и има население 205 хиляди души според последното преброяване от 2011 г За първи път градът е споменат от Гай Юлий Цезар в неговите „Записки за галската война“ като Тергес. По късно Октавиан Август построява първите градски крепостни стени. В средните векове е неговият търговски разцвет. Става свободна община, управлявана от граф-епископ. През 1202 е завладян от Венецианската република. През 1382 е завладян от армията на Хабсбургите и става тяхно единствено пристанище на Адриатическо море. През 1719 е обявен за свободен имперски град. По време на национално освободителното движение през 1861 г. се връща властта на австрийци. След края на втората световна война остава под властта на англичани и американци, сдобивайки се със статуса Свободна територия Триест. През 1954 г част от общината и града преминават в Италия, а част от територията на окръга преминават в Югославия. Интерес представляват останките от древноримския театър, централния площад на града, църквата „Свети Спиридон“.