Сегед

Сегед е град в Южна Унгария, разположен на бреговете на река Тиса. Той е третия по големина град разположен на площ 281 кв.км и има население 163 000 от последното преброяване през 2011г. Селище на мястото на съвременния град е съществувало в древни времена. Клавдий Птолемей споменава древното име на града – Партискум. Според една версия близко до това селище е била и една от резиденциите на хунския вожд Атила. След това става част от унгарската държава. С унгарското име Сегед е споменат през 1183 През 1498 получил и статуса на градско селище. През 1526 бил превзет от турците и разграбен. От 1686 влиза в състава на Австрийската империя. Изиграл важна рола по време на Унгарската революция 1848 - 49 г. Именно тук Лайош Кошут произнася знаменитата си реч в края на въстанието. През втората половина на XIX век започва развитие на индустрията, особено хранително-вкусовата. През 1854 година била прокарана първата железопътна линия между Будапеща и Сегед. През 1879 огромно наводнение на река Тисо разрушило града на 90 % Император Франц Йосиф издал специален указ за възстановяването на града. Разрушенията били напълно заличени. Градът бил издигнат наново. И до днес градът е център на леката и хранително-вкусова промишлености. Особен приоритет има и туризма. Интерес представляват Катедралата, Кметството, Кулата Деметра, Францисканската църква, Театъра.