Сиракуза

Сиракуза е „белият град“ на Сицилия. Днес градът е на площ 207 кв.км и има население 122000 души. Основан е като древна колония на жителите на Коринт с името Сиракуз през 733 г.пр.н.е. Тя е първата древно гръцка колония на остров Сицилия. Заради удобното разположение, на полуостров, с много удобно пристанище, колонията нараства с бързи темпове и много скоро се отделя като самостоятелен град от Коринт. Специално е прокопан канал, който да направи полуострова остров. Добрата защита от морски пирати и нападатели привлича търговците от цялото Средиземноморие, Мала Азия и Северна Африка да търсят подслон и убежище тук. Скоро града нараства близо 100 000 жители и излиза извън пределите на острова. Извън него се строят амфитеатъра, некропола и още няколко жилищни района. През VI в.пр.н.е градът вече сече собствена монета. Строят се величествени храмове на Атина, покровителката на града, на Аполон, на Зевс и други богове. Градът последователно се управлява от тирани и олигарси. Данъчната и административна система е уникална и успява да предпази града от финансови сривове, които са обичайна практика за гръцките градове-колонии. Докато на изток Ксеркс воювал с Елада, на запад, през 480 г. пр. н. е. Картаген се опитал да установи хегемония в западното Средиземноморие, но флота му бил разгромен от сиракузкия под ръководството на тираните Хелон и Хиерон при Химера. Сиракуза, която защитила хегемонията на гърците над Средиземно море, от запад, получила огромна контрибуция от победения Картаген две хиляди таланта, роби и различна по характер плячка. Тези придобивки заедно с данъчната система, позволили на сиракузките тирани да превърнат държавата в третия си по значимост и втория по развитие на културата център след Атина. Сиракуза поставила под свой контрол елинските градове от Велика Гърция, а през 474 г. пр. н. е. нанесла поражение на флота на етруските, при Кума, и си осигурила господство в южните акватории на Италия и островите около Сицилия. Епохата на Гръко-персийските войни осигурила чрез елините възможност за развитие на античния гръцки обществено-политически и икономически модел в неговите различни форми на робовладелско общество. През 212 г тиранина Хероним се съюзил с Картаген срещу Рим. Така идва флота на римската империя, обсажда града, превзема го и го разграбва. Именно в тази битка загива и великият математик Архимед. След това Рим заселва отново града с верни нему жители и Сиракуза ще остане тихо търговско пристанище в пределите на империята. След нейния разпад и сарацинци, и нормани, и испанци изполмат търговските контакти на града, но малко по малко напред излиза Катания. Сиракуза ще остане в нейна сянка и по време на индустриалната революция, която окончателно ще издигне авторитета и успеха на Катания над Сиракуза. Днес градът продължава да дължи своето добро икономическо положение на пристанището и връзките си в Средиземноморието. Голям принос в местната икономика има и туризма. Средновековните улици, храмовете, амфитеатъра и останките от древно гръцкия период събират годишно милиони туристи.