Република Сърбия

Република Сърбия е държава на Балканския полуостров и граничи с Унгария, Румъния, България, Босна и Херцеговина, Харватия и Македония. Има и граница с непризнатата от нея държава Косово. Общата ѝ площ е 77,47 хил. кв.км от които: Сърбия– 55,97 хил. кв.км и Войводина – 21,51 хил. кв.км. Столица е Белград. Прародина на на сърбите е Лужица. Сръбските племена се заселват по земите на Византия. Първите данни за сръбска държавност са от VII век . През IX век приемат християнството. Основател на средновековната сръбска държава, наричана още Велико Княжество Сърбия е Стефан Неманя, живял през XII век. През XIII век започва да управлява Стефан Душан, който увеличава нейната територия и страната придобива правото да се нарече Кралство Сърбия. Той пише и първата сръбска конституция под името Законник. След възхода следва и падение. Земите попадат под властта на Османската империя в периода XV – XIX век. В началото на XIX век започва национално освободителното движение под водачеството на Караджордже. Начело застава династията Караджорджевич. Успехът е постигнат чрез международно споразумение между Османската и Австрийска империи. През 1835 г. е подписана и първата модерна сръбска конституция. Сменена е и кралската династия с тази на Обренович. След края на Първата световна война получават като репарации от Австрия земите на хърватите и част от земите на Щирия и Каринтия. Преименуват държавата на Кралство на сърби,хървати и словенци. През 1929 г се преименуват на Кралство Югославия. След края на Втората световна война се оформя федерация от шест републики под името Съюзна федеративна Република Югославия. От 1992 г до 2006 г. една след една републиките получават своята независимост. Днес в състава на Република Сърбия са само Сърбия и Войводина. Страната е членка на ООН, Съвета на Европа и други световни организации. Кандидатства за страна членка на Европейския съюз. Населението е 7,5 милиона души. 80 % от населението са източно православни. Сърбия е промишлено аграрна страна. След колапс в началото на 90 години на XX век санкциите са премахнати и днес страната има споразумение да свободна търговия с ЕС. Високата безработица, инфлацията и отрицателния външнотърговски баланс са проблем на сръбската икономика. Главни икономически партньори са ЕС, Русия и бившите съветски републики.