Рим

Рим е най-големият град в Италия, административна столица на провинция Лацио и столица на самата република. Разположен е по двата бряга на река Тибър /Тевере/ и заема площ 1288 кв.км. Населението му според последните преброявания от 2011 г е 3,9 милиона души. Основаването на град Рим е свързан с легендите за Рем и Ромул, свързвайки човешкия и божествения им произход. Първият период от развитието на римската общност наричаме Царски период /754 г. – 509 г.пр.н.е /. Седем царе управлявали града, който се разширява териториално, но заема само региона Лацио – област, в която живеят латините. Смята се, че по това време град Рим е нарастнал на 80 000 души. След убийството на последния цар започнал периода на Републиката / 510 г. – 27 г.пр.н.е / След пировата война господствал над Апенинския полуостров, а след Пуническите войни и победата над Картаген държавата стъпила на друг континент и започнала експанзията над Пиринейския полуостров, Мала Азия, Сирия, Египет, Балканите и земите на галите.Почти през целия период градът не излизал от така наречените Сервиеви крепостни стени. Били построени много пътища, които го свързвали с новите градове-колонии, с нови територии или със съюзници. След ожесточена гражданска война, започната от политически конфликти в сената, надделява партията на Гай Юлий Цезар и неговият осиновен племенник Октавиан Август. С управлението на Октавиан Август започва и развитието на Римската империя / 27 г.пр.н.е – 476 г./ различни династични семейства управлявали огромната империя. Тя достигала своя връх с управлението на императорите Траян и Андриян, но малко по-малко губела и територии, и власт , и възможност да контролира своите поданици. Град Ри се разраствал, както и самата държава. Смята се, че по времето на император Траян градът вече е наброявал 1 милион души. / без робите, които са стока/ . Множество въстания, нападения на варварски племена и слабост в администрацията довели малко по-малко до нейния разпад. Именно император Константин разделя територията на две – Източна и Западна в стремежа да опази нейната сила. В края на III век били построени нови Аврелианови стени. В IV век започва строителството в града на християнски храмове. От V век на Апенинския полуостров идвали за да грабят от изток и от север – готи, вестготи, франки. Всички те са устремени към Рим и неговите богатства. Градът е разграбен няколко пъти. Населението на града намаляло на 30-40 хиляди души. С увеличаване на ролята на римския епископ в световната политика нараснало и населението на града, а папа Лъв IV издигнал крепостна стена на Ватикана и укрепил замъка Сент Анджело като непрестъпна крепост пазеща подстъпите към папските владения. Смята се, че в XV век населението е приближавало половин милион души. През 1798 г. французите превземат Рим под командването на командир Бертие, който провъзгласява Римска Република. През 1870 г градът е провъзгласен за столица на Кралство Италия. През 1929 се подписва Латеранското споразумение и са уточнени границите на държавата Ватикана. По време на фашисткото управление са реставрирани и реконструирани много от античните забележителности. Рим не е бомбардиран през Втората световна война. Освободен е от англо-американската армия през 1944 г. През 70 – започва изграждането на метрополитен и разширяването му продължава и до днес. Две международни летища свързват града с останалият свят. Градът е част от списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство. Интерес представляват както античните останки от Форо Романо и Форо Империале, така и многобройните църкви съхраняващи безценни произведения на живописта и скулптурата. В градът има много разработени маршрути – Античен Рим , Класически Рим, Християнски Рим, Бароков Рим, Градините и парковете на Рим. Поне 3-4 дни с необходими за тяхното разглеждане.