Олимпия

Олимпия – древно антично селище в област Елида. В микенската епоха тук са властвали писатите. Кой е основал Олимпийските игри? Началото е забулено в легенди. Приета е датата 776 пр.н.е, но в периода VI- V в.пр.н.е е разцвета им. Всичко, което е съхранено до наши дни може да бъде видяно в Археологическия музей. В района на археологическият комплекс се виждат основите на много храмове, гимназиум, стадион. По времето на римската държава комплекса е разграбен и голяма част от статуите са отнесени в Рим. Заради своето историческо значение е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство през 1989 г.