Република Гърция

Република Гърция е държава на балканския полуостров. Тя граничи с България, Турция, Албания и Македония. Разполага с над 3000 острова в Йонийско море, Средиземно море, Егейско море и Критско море. От тях 227 са населени. Най-големия остров е остров Крит. Площта на Гърция е 131 000 кв.км, а населението, при последното преброяване от 2011 г., е близо 11 милиона души. Основната част на релефа е планински, близо 80 %. най-високия връх е Митикас 2917 м в планината Олимп. Най-голямата планинска верига е на запад – планината Пиндос, а тя е естествено продължение на Динарските планини. На север преобладават равнините и долините на множество реки. Тук са и най-големите земеделски стопанства. Силно разчленени брегове, но не всички от тях стават за удобни пристанища. Най-големите пристанища са Пирея, Солун, Игуменица, Кавала. В земите на днешна република Гърция се зараждат първите човешки цивилизации. Минойската се заражда на остров Крит, но изчезва сред разрушително земетресение при изригването на вулкан през 1400 г. пр.н.е. Микенската цивилизация се заражда на полуостров Пелопонес. Междувременно се раждат много антични градове, които колонизират средиземноморския басейн със свои градове-колонии. Техният икономически възход дават началото на класическия период. Именно в него се полагат основите на демокрацията.Това е времето на разцвета и на много науки, на архитектурата, на изкуствата и философията. В V век.пр.н.е съюсът между Атина и Спарта води успешни войни срещу Персия. Но скоро този ъюз се разпада и довежда до Пелопонеските войни. Отслабени и интересуващи се само от себе си те не забелязват надигащата се мощ на една нова държава на север – Македония и Тива. Александър Велики започва своя велик поход и създава империя на два континента. Именно той поставя началото на Елинистичния перод и разпространението на писмеността, културата и елинските изкуства и достижения. През 156 г. пр.н.е римляните стъпват на балканския полуостров и за десетилетие завладяват тези земи, превръщайки ги в римски провинции. След упадъка на Рим император Константин разделя познатия Стар свят на две, основавйки нова Източна Римска империя със столица първо Сердика, а след три години Визанс. След неговата смърт градът е преименуван на Константинопол. Новата християнска държава просъществува до 1453 г,, когато пада в ръцете на османските турци. Част от интелигенцията и аристократите се спасяват в други европейски страни, където Ренесансът вече е обърнал поглед към древна Елада и нейното наследство. Благодарение на православната църква успява да се запази гръцката идентичност. През периода 1821 – 1829 се води успешна национално освободителна война срещу османската империя. През 1830 се създава Гръцка република с министър-председател Йоанис Каподистриас. След неговото убийство европейските Велики сили налагат да се установи монархична форма на управление, начело с Ото Баварски. От 1863 г. Идва на власт датския принц Георг I. От 1877 г конституционно се ограничава властта на краля. В резултат на Балканските войни Гърция увеличава своята територия. Крал Константин I води про- немска политика. След края на Първата световна война се разменя население с новата Турска република. След края на Втората световна война страната е нестабилна както в политически, така и в икономическо отношение. През 1965 г. Крал Константин II разпуска правителството. Това довежда до пълна анархия във всяко едно отношение. 1967 г военен преврат взема властта – Управлението на черните полковници. През 1974 г властта отново е върната на народа. Пренаписана е конституцията и страната се установява като парламентарна република.