ЕСТОНИЯ

Република Естония (Eesti Vabariik) е малка държава в Североизточна Европа. Тя граничи с Балтийско море на запад и на север, с прибалтийската държава Латвия на юг и с Русия на изток. Релефът е равнинен и хълмист, като най-високата точка на страната е с височина 318 м, а на територията на Естония има над 1000 езера. Климатът е преходен от морски към континентален (средна февруарска температура -6°С, средна юлска температура 17°С и валежи 700 мм годишно).
Населението е по-малко от 1,410 млн. души. Столица на страната е град Талин, който е и основно пристанище.
Естонската народност се оформя през 12-13 век. През 17 век преминава изцяло под шведско влияние, а през 1721 г. се присъединява към Русия, и въпреки националното движение против нейното влияние след Октомврийската революция през 1917 г. е установена съветска власт. През 1919 г. е обявена Независимостта на Естонската република, която през 1920 г. е призната от Русия. През 1940 г. СССР анексира Естония и се образува Естонска ССР. През 1990 г. е изнесена декларация на правителството на Естония за независимост от СССР, която през 1991 г. е призната. От 1 май 2004 г. страната е членка на ЕС.