Одрин

Одрин (Едирне ‐100 хил. ж.), древния Адрианопол, е разположен в Източна Тракия, в близост до мястото където реките Арда и Тунджа се вливат в Марица. През Балканската война
1912 г. българската армия постига голяма победа, завладявайки считаната за "непревземаема" Одринска крепост. Най‐известната туристическа забелегителност на града е джамията, дело на мимар (архитект) Синан, строена в периода 1569‐1575 г. по поръчка на султан Селим. Има четири минарета с височина 63 м. В началото постройката имала хиляда прозореца, но един бил зазидан, защото изразът "бин" (хиляда) изглежда по‐малко внушителен от 999 (докуз юз доксан докуз).