Ансамбъл Дворцов площад

Дворцовият площад е сцена на повратни в историята на Русия политически борби в началото на 20 век. С „Кървавата неделя” на 9 януари 1905 г., когато царските войски стрелят по мирни работнически демонстрации се слага началото на Революцията.
В центъра на Дворцовият площад е Колоната на Александър издигната през 1834 г. в чест на победата над Наполеон. Колоната е изсечена в от цял каменен къс в Карелия, и за преместването и в Петербург е била необходима цяла година. Паметникът е декориран с бронзови доспехи и алегорични фигури на реките Висла и Немана, на върха му е разположен ангел с чертите на императора-победител Александър І, държащ кръст и стъпил върху змей – символ на врага. Колоната е разположена в една линия с входа на Зимния дворец и Арката на Главния щаб.
Темата на военните победи е продължена и с колесницата на богинята на Победата, разположена върху арката на Главният щаб. Главният щаб обгражда в полукръг площада от южната страна, построен в неокласически стил през 1823-1828 г., и е разположен като формален баланс на Зимния дворец.