Хърватска

Хърватска е държава в югоизточна Европа. Граничи със Словения, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина , Черна гора. Страната има разнообразен релеф. На север и североизток са хълмове, а части от Динарските склонове има на север и изток. Има много голям излаз на Адриатическо море. Площта и е 56 613 кв.км. Населението е 4,3 милиона души. Столица е град Загреб. Хърватите са западни славяни, които се заселват по земите на днешна Хърватия през VII век. Образуват своя държава през 725 г начело с крал Томислав. По време на първия кръстоносен поход приемат върховенството на Римския епископ и започват да използват латиницата за своя азбука. В края на X век подписват уния с унгарското кралство, поради липса на престолонаследник. Част от земите през XV век попадат в пределите на Унгария, друга част на адриатическият бряг попадат под управлението на Венецианската република, а трета са завладени от османските турци. През XVI век по-голямата част са в пределите на Австрийска империя. След Първата световна война земите на хърватите попадат в Кралство Сърбия. По време на Втората световна война се образува Независима република Хърватия с управляваща партия усташи – национал-социалисти подкрепящи Хитлер. След Втората световна война е обединена с други пет републики в състава на СФР Югославия. През 1991 година се обявява за независима република. След референдум през 2012 г страната кандидатства за членство в ЕС и през 2013 е приета. Членка на НАТО от 2009 г. Членка на ООН от 1992 г.