Коринт

Коринт е древен град, основан в периода на микенската цивилизация. Смята се, че Сизиф е един от митичните основатели на града. В Класическия период си съперничи с Атина и Спарта по могъщество. През VI в.пр.н.е е под управлението на Атина. През 146 г. пр.н.е градът е унищожен след обсадата от римския пълководец Луций Мумий Ахейски. Градът се възстановява, но двете земетресения през 375 и 551 и разрушенията след тях му пречат да достигне античната си слава. По време на четвъртия кръстоносен поход тук се основава Ахейското княжество. В 1458г. е завладян от турците. След освобождението се разраства бързо и са основани едни от най-бързоразвиващите се индустриални производства. След Втората световна война става един от крупните индустриални градове на Гърция. Днес градът наброява 60 000 души според последното преброяване 2011 г.