Будапеща

Будапеща е най-големият град и столица на Република Унгария. Територията му е 525 кв.км, а населението днес е 2 милиона души. За първи път градът е споменат като Аквинкум в пределите на Римската империя. От другата страна реката, срещу селището се появява и Транс Аквинкум. От 106 година е столица на римската провинция Панония. След разпада на Римската империя последователно е завладяван от хуните, аварите, франките и накрая българите. След идването на маджарите влиза в пределите на новосъздаденото Маджарско княжество. След идването на турците района е практически обезлюден. Единствено благодарение на указите на австрийската императрица Мария Терезия част от унгарското население се завръща. Тук се заселват още и власи, българи, евреи, немци и много чехи. Така се възстановяват двата града: хълмиста кралска Буда и равнина търговско занаятчийска Пеша. През 1873 г по заповед на австрийският император Франц Йосиф административно са обединени двата града Буда и Пеща . През 1867 г. е обявена за административна столица на Австро Унгарската империя заедно с Виена. Към 1930 г градът има близо милионно население и едно от най-големите еврейски гета в Европа. Тук живеят близо 70 000 евреи. В края на втората световна война , по време на освобождаването на града от хитлеро- фашиската армия градът силно пострадва както от бомбардировки, така и от водещите се в града сражения. Десет години по-късно градът е възстановен и става една от най-търсените туристически дестинации в Европа.