Болшой театър

Болшой театър е вторият по големина в Европа след Миланската "La Scala". За начало на историята на операта се смята март 1776 г., когато губернаторът на Москва княз П. В. Урусов получава разрешение от императрица Екатерина II за театрални представления. Князът започва строителството на театъра, наречен „Петровски“ по адреса му на улица „Петровка“. Сградата обаче изгаря още преди откриването на театъра и князът възлага строителството на английския предприемач Майкъл (Михаил) Медокс, който построява т.нар. „Болшой Петровски театър“. Това здание просъществува 25 години, докато изгаря през 1805 г. През 1821 г. отново започва строителство на сграда за театъра на първоначалното място по проект на Бове и ректора на Петербургската академия А. Михайлов.