Витлеем

Витлеем е разположен на 10 км от Йерусалим на Западния бряг в Палестинската автономия и е административен център на провинция Витлеем. Населението е около 25 хил. д. Градът е разположен на границата на Юдейската пустиня, върху няколко широки, полегати хълма с оскъдна растителност. Според християнските вярвания Витлеем е града, в който е роден Исус. Той е и рожденото място на Давид, който по – късно става крал на Израел. Туризмът във Витлеем е много развит, особено през периода около Коледа. Тогава множество християнски поклонници посещават църквата Рождество Христово. Тя се намира на площада Manger (ясла). През 332 г. император Константин Велики заповядал във Витлеем над пещерата с яслите, в които е роден Христос, да се построи храмът "Рождество Христово". Той е един от първите четири култови постройки, създадени, след като християнската религия била призната официално. Тази църква е една от най-старите, и все още действащи църква. Тя се състои от две части – базиликата Рождество Христово и църквата Св. Катрин. Базиликата се поддържа от гръцката православна патриаршия в Йерусалим, и е изградена в римски стил. Църквата Св. Катрин е римокатолическа, изградена в готически стил. Тук е и пещерата на рождението със сребърната звезда, която се смята за точното място на раждането на Исус.
Израел е единствената страна на света в която всеки търговец произнася абсолютно правилно името БЪЛГАРИЯ, а българите сме симпатични и на арабите (палестинците) и на евреите и на християните, че дори и на арменците.