Александровската градина

Покрай една от стените на Московския Кремъл, се намира Александровска градина -място, което е популярно от самото му създаване. Градината е създадена след пожар през 1812 г., в устието на река Неглинная, която първоначално се е казвала Кремльовска. През 1856 г. градина е преименувана в чест на император Александър I. Трите части на градината (Горна, Средна и Долна) заемат обща площ от 10 хектара. Много красива ограда от ковано желязо украсява градината