Агра форт

Червения форт е основна забележителност на град Агра. През 1983 г. е включена в списъка на ЮНЕСКО за световно и културно наследство. Първоначално тук се е намира малък дворец на султана на Делхи. След като завладява града Бабур започва строителство на своя резиденция и военна крепост, която да я пази. Поради множеството военни походи не може да осъществи плановете си. Истинското строителство започва Акбар Велики. С построяването й той мести столицата от Делхи в много-по-добре укрепеният град Агра. Разширяването на крепостта е продължена от неговите наследници, особено от Шах Джахан. Целия форт има форма на полумесец с обща площ 2,4 кв.км. и височина на стената 21 метра.