Визи за Русия

Визи за Русия -
предлагаме съдействие за изготвяне на руска виза.
За безплатна консултация се свържете с нас!

Евро Топ Тур е една от фирмите на българския туристически пазар, които предлагат помощ, консултация и съдействие за изготвяне на визи за Русия на български граждани.
Визите които предлагаме са: Туристическа виза, Двукратна бизнес виза, Многократна годишна бизнес виза и Транзитна.
Описани информация, която е необходима на клиентите за издаване на визи за Русия и много други въпроси свързани с издаването на визата.

Визова поддръжка
За всички въпроси свързани с издаването на виза за Русия ще получите информация.
Към всеки вид виза за Русия има описание за това, за колко време се издава една виза и в какъв срок, необходимите документи които трябва да се представят в консулския отдел и цената за полагане на визата и Визовата поддръжка /връзка/.

С помощта на нашата консултация за редицата изисквания и съдействие в попълването на необходимите документи клиентите пестят ценно време и се освобождават от необходимост да присъстват лично при подаването и получаването на готовите документи и не се сблъскват с възможните пречки при оформянето им.
Когато клиента е в София и Пловдив, неговото присъствие в нашия офис е задължително за полагането на личен подпис върху Визовата анкета. Ако клиентът няма възможността да присъства лично, може самостоятелно да изтегли Визовата анкета от сайта на Посолството на Руската Федерация, да я подпише и да ни изпрати необходимите документи с куриер.
Освен помощ и консултиране на клиента при попълването на Визовата анкета, ще оформим всички други необходими документи, които се изискват за пребиваването на клиентите ни в Русия. Внасяме и получаваме готовите документи в Консулството на Руската Федерация и доставяме готовите документи по удобен за клиентите начин.
Изискване за пребиваване на български граждани на територията на Руската Федерация е задължителната медицинска застраховка. Нашите клиенти имат възможност да я направят при нас, без да се ангажират с това допълнително изискване или да си направят застраховката самостоятелно.
Турфирма “Евро Топ Тур” гарантира защита на правата и свободите на заявителите при обработката на личните им данни, в това число защита на правата на неприкосновеност на личния живот, личната и семейна тайна, спазване на действащото национално законодателство за защита на личните данни.

Визовата поддръжка за обикнована поръчка - 56 лв и бърза поръчка - 63 лв. Визовата поддръжка не се заплаща в случаите, когато изрично сме упоменали, че нейната стойност е включена в цената на визат Визовата поддръжка е безплатна при оформяне на Туристическа виза, но само и единствено в случаите, когато клиента е заявил, резервирал и заплатил настаняването си в хотел в Русия в нашата агенция.

Видове визи: Дипломатическа и обикновена

Съществуват няколко вида на обикновените визи в Русия:
Туристическа виза:
175 лева /Консулска такса при полагане на визата за 10 дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
250 лева /Консулска такса при полагане на визата от 3 дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
Туристическата виза се прави със срок до 30 дни и се издава на чужденец, пътуващ в Руската Федерация в качеството си на турист.
Обикновената туристическа виза може да бъде еднократна или двукратна.

За получаване на туристическа виза за Русия в консулския отдел е необходимо да се предоставят следните документи:

1. Паспорт;
2. Ксерокопие на паспорта;
3. Попълнена визова анкета;
4. Цветна снимка, паспортен формат 3,5 х4,5 см;
5. Потвърждение на русска туристическа фирма по установена форма;
6.Оригинал на договора за оказване на туристически услуги с чужда туристическа фирма или чуждо представителство на руска туристическа фирма (ваучер);
7.Медицинска застраховка/Медицински разноски, действаща на територията на Руската Федерация, за целия срок на пребиваване и на застрахователна сумма от 30000 евро.

Потвърждение за резервация за хотелско настаняване не се явява основание за оформяне на туристическа виза за Русия.
Обръщаме внивание на това, че излизащите от страната трябва да имат не само паспорт с туристическа виза за Русия, но и билет за връщане с дата на излитане, ваучер, с потвърждение за резервация и платена услуга и разхори/средства от личен характер за пребиваване в Русия.
================================================
Двукратна Бизнес виза:
365 лева /Полагане на визата в рамките на 7-10 работни дни, цената включва визова поддръжка и такса обсужване/сервизна такса на Визовия център/
Делова виза за Русия се издава на чужд гражданин заминаващ за Руската Федерация с делова цел. Деловата виза може да бъде еднократна или двукратна със срок до 90 дена.

За оформяне на делова виза е необходимо в Консулския отдел да се представят следните документи:
1. Паспорт;
2. Ксерокопие на паспорта;
3. Попълнена визова анкета;
4. Цветна снимка, паспортен формат 3,5 х4,5 см;
5. Оригинал на поканата на бланка на МВнР (Министерство на външните работи) или на ФМС (Федерална Служба Миграция) на Русия.
Като основание за получаване на двукратна бизнес виза за Русия може да се предостави оригинал на писмена покана от руско юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложби, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация, с покана за конкретния чужденец.
Основание за издаване на визи се явяват указанията, получени по телекса от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратени в Консулския отдел по каналите за връзка на МВнР.

================================================

Многократна Руска Годишна Бизнес виза:
385 лева /Полагане на визата в рамките на 10-12 работни дни, цената включва визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
Многократна делова виза за Русия се издава на чужд гражданин заминаващ за Руската Федерация с делова цел. Многократната бизнес виза за Русия е многократна със срок до 1 година.

За оформяне на делова виза е необходимо в Консулския отдел да се представят следните документи:
1. Паспорт;
2. Ксерокопие на първата страница на паспорта ;
3. Цветна снимка, паспортен формат 3,5 х4,5 см;
4. Попълнена визова анкета;
5. Оригинал на поканата на бланка на МВнР (Министерство на външните работи) или на ФМС (Федерална Миграционна Служба ) на Русия.
Като основание за получаване на бизнес виза за Русия може да се предостави оригинал на писмена покана от руско юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложби, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация, с покана за конкретния чужденец.
Основание за издаване на визи се явяват указанията, получени по телекса от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратени в Консулския отдел по каналите за връзка на МВнР.
Непрекъснатото пребиваване на чужд гражданин на територията на Руската Федерация по многократна делова виза със срок на действие до 1 година не може да превишава 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

================================================
Хуманитарна виза:
Консулска такса за граждани на България не се плаща. Заплаща се 100 лева /Визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/.
Хуманитарна виза се издава на чужд гражданин, заминаващ за Руската Федерация с цел осъществяване на научни, културни, обществено-политически, спортни или религиозни връзки и контакти, поклонничество, благотворителна дейност или доставка на хуманитарна помощ. Обикновената хуманитарната виза за Русия може да бъде еднократна или двукратна със срок до 90 дни, или многократна със срок до 1 година.
За оформяне на хуманитарна виза е необходимо да се представят следните документи:
1. Паспорт;
2. Ксерокопие на първата страница на паспорта ;
3. Цветна снимка, паспортен формат 3,5 х4,5 см;
4. Попълнена визова анкета ;
5. Оригинал на поканата на бланка на ФМС (Федерална Миграционна Служба ) или на МВнР (Министерство на външните работи) на Русия.
Като основание за издаване на хуманитарна виза за Русия може да се предостави оригинал на писмена покана от руска организация, участваща в хуманитарна дейност, с покана на конкретния чужденец, оформена в съответствие с изискванията, изложени в частта.

Основание за издаване на визи се явяват указанията, получени по телекса от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратени в Консулския отдел по каналите за връзка на МВнР.

Сумираният срок за пребиваване на чуждия гражданин на територията на Руския по многократна хуманитарна виза със срок до 1 година не може да бъде повече от 90 дена, за всеки период от 180 дена.
==============================================================================
Учебна виза:
Консулска такса за граждани на България не се плаща. Заплаща се 100 лева /Визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/.

Учебна виза за Русия се издава на чужд гражданин, пътуващ в Руската Федерация за продължително обучение в образователно учреждение, въз основа на покана със срок до 3 месеца с възможност за нейтото удължавене от териториалния орган на Федералната миграционна служба на Руската Федерация на мястото на вписване посредством издаване на многократна виза със срок на действие на договора за обучение, сключен в съответствие с законодателството на Руската Федерация в областта на образовабието, но не повече от 1 година за всяка следващата виза.
За оформяне на делова виза е необходимо в Консулския отдел да се представят следните документи:
1. Паспорт;
2. Ксерокопие на паспорта;
3. Попълнена визова анкета;
4. Цветна снимка, паспортен формат 3,5 х4,5 см;
5. Оригинал на поканата на бланка на ФМС (Федерална Миграционна Служба) на Русия.
За краткосрочно обучение в Русия (курсове, стаж, семинари) в качеството на основание за полагане на виза може да се представи оригинал на писменното обръщение на руското учебно заведение, оформено в съответсвие с изискванията към такъв вид писма.

Срока на валидност на паспорта не трябва да изтича по-рано, от 1.5 година от началото на действието на визата.

================================================
Частна виза:
175 лева /Консулска такса при полагане на руската виза за 10 дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
250 лева /Консулска такса при полагане на визата за 3 работни дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
Частна виза за Русия се издава със срок до 3 месеца на чужди граждани, пътуващи в Руската Федерация с гост посещение въз основа на покана за влизане в Руската Федерация, оформена чрез ходотайството на гражданин на Руската Федерация или чужд гражданин, попучил вид на пребиваване в Руската Федерация, или юридическо лице.
Частната виза за Русия се издава също на чужд гражданин във връзка с необходимост за влизане в Руската Федерация за експресно лечение или вследствие тежка болест или смърт на близък роднина.
Обикновената частна виза за Русия може да бъде еднократна или двукратна.
За полагането на частна виза е необходимо да се предоставят в консулския отдел следващите документи:
1. Паспорт;
2. Ксерокопие на паспорта;
3. Цветна снимка, паспортен фромт 3,5 х 4,5 см;
4. Попълнена визова анкета;
5. Оригинал на поканата на бланка на ФМС на Русия.
Частните визи се издават за срок не повече от 90 дни.

Транзитна виза:
175 лева /Консулска такса при полагане на визата за 10 дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
250 лева /Консулска такса при полагане на визата за 3 работни дни, визова поддръжка и такса.

Транзитна виза се издава на чужд гражданин с цел транзитно преминаване през територията на Руската Федерация или с цел евакуация на чужд гражданин, пристигал в Руската Федерация по ред, не изискващ получаване на виза (пътници на екскурзионни кораби, граждани на страни, с които Руската Федерация има спогодби за безвизово влизане и пътници, извършващи безвизов транзит до 24 часа). Транзитна виза за Русия се издава за срок не повече от 10 дена. Консулските служби на Руската Федерация, намиращи се извън пределите на Русия, имат право да издават само двукратни транзитни визи.

За получаване на двукратна транзитна виза е необходимо да се предоставят следните документи в Консулския отдел:
1. Паспорт с виза от определената от маршрута държава (ако такава е необходима);
2. Ксерокопие на първата страница от паспорта;
3. Попълнена визова анкета;
4. Цветна снимка, паспортен формат 3,5 х4,5 см;
5. Билетите за пътуване с потвърдена дата за влизане и излизане от Руската Федерация.
Транзитна виза за Русия на чужд гражданин, пътуващ през територията на Руската Федерация в държавата по назначение с въздушен транспорт, се издава за срок не по-голям от 3 дена. За чужд гражданин, извършващ полет без прикачване с въздушен транспорт над територията на Руската Федерация, транзитна виза не се изисква.

Транзитна виза на чужд гражданин, пътуващ през територията на Руската Федерация в държавата по назначение с леко автотранспортно средство, се издава за срок, необходим за транзитно преминаване по най-краткия маршрут. Посочения срок се изчислява на базата на дневен пробег от 500 км.

Шофьорска виза за Русия:
350 лева - еднократна 3 месечна /Консулска такса при полагане на визата за 10 работни дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
370 лева - двукратна 3 месечна /Консулска такса при полагане на визата за 10 работни дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
390 лева - многократна, годишна /Консулска такса при полагане на визата за 10 работни дни, визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/
  • Допълнителна информация при запитване.
ВАЖНО!
Заплащането на визата се извършва в пълен размер при подаването на документите.
Пари, приети от гражданите в кеш за заплащането на консулските действия, в случай на последващ отказ от дадената консулска услуга не подлежат на възвръщане.
Медицинска застраховка
За разглеждане могат да се приемат застрахователни полици на руски застрохователни организации или тези застрахователни организации, които са сключили договори за презастраховане с руски застрахователни организации, които имат лиценз за застраховане от дадения вид или договор със сервизни (асистентски) организации, които осигуряват медицинска помощ (медико – транспортни услуги) в обем не по - малък от предвидените минимални в списъците.
Не се приемат за разглеждане застрахователни полици, писма – потвърждения, които не съдържат споменатите сведения, формуляри с печати на застрахователни компании и т.н.
Задграничен паспорт
Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи, който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визат.
Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.

Полезни връзки:
Визови услуги |  Визи за Русия |